Trygga Vuxnas Anhörigkurs

Trygga Vuxna kommer under våren 2017 anordna en Anhörigkurs med start den 7 mars.

Under kursens gång lyfter Trygga Vuxna på skamlocket och börjar prata om hur det är att vara anhörig till någon som har ett beroende. Att vara anhörig och medberoende till en beroendesjuk påverkar hela livet. Den som är medberoende påverkas fysiskt och psykiskt genom att utveckla ett sjukdomsliknande tillstånd som har många likheter med den beroendesjuke.

Det är vanligt att den medberoende känner maktlöshet, otillräcklighet, skam, rädsla och sårbarhet. Dessa känslor leder till självförsummelse och förluster i form av låg självkänsla, tvångsmässiga beteenden samt flyktstrategier.

Den medberoendes existens kretsar kring den beroende och har därmed svårt att leva utifrån sin egen vilja. Det är något annat som styr.

För att få veta mer om kursen, gå till följande sida.