Föreläsningar

I registret finns information om verksamheter och föreläsare som erbjuder föreläsningar, workshops och seminarier inom medberoendeområdet. Vår ansvarsskrivningspolicy återfinns längst ner på webbsidan.

Anhöriga mot droger
"Anhöriga mot droger" är en förening som är till för ALLA som vill delta i kampen mot drogerna. 

Bona Via
Bona Via är en organisation som stöttar barn som har eller har haft en vuxen i sin familj som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika eller läkemedel.

Ersta Vändpunkten
Ersta Vändpunkten erbjuder professionella insatser som vänder sig till barn och vuxna som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger.

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar (13-18 år) som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Trygga Barnen
Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, unga och anhöriga i familjer med beroendeproblematik.

Trygga Vuxna
Trygga Vuxna är en organisation med syfte att hjälpa vuxna anhöriga att må bättre. De erbjuder också utbildning till näringslivet.