Kommunalt anhörigstöd

Många kommuner erbjuder kurser och stödgrupper för anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående. I mindre kommuner erbjuder ibland också kyrkor stöd för anhöriga. Det kan handla om anhöriga till människor med fysiskt eller psykiskt nedsatta funktioner, till långtidssjukskrivna, till äldre eller anhöriga till människor med missbruksproblem. Dessa kurser och stödgrupper är till för att stötta de anhöriga, samt att ge de anhöriga en chans att träffa andra som är i samma situation. I många fall är dessa kurser och stödgrupper gratis och i vissa fall kan man delta i kurserna och grupperna till en låg kostnad.

Några av de kommuner, samt kyrkor som erbjuder ett anhörigstöd för anhöriga till människor med missbruksproblem är omnämnda nedan. För mer information vänligen klicka på länens namn och välj kommun.

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland