Karaktäristiska egenskaper

Anhöriga till människor med beroenden, de medberoende, utvecklar i allmänhet olika egenskaper i medberoendeskapet.

I boken "Djävulsdansen" tar författarna, Sanna Lundell och Ann Söderlund, upp fem huvudmönster som kan urskiljas i ett medberoendeskap. Dessa huvudmönster utgörs av karaktäristiska egenskaper som många av de anhöriga till beroendesjuka får då de utvecklar ett medberoendeskap. När två anhöriga som inte känner varandra möter varandra för första gången kan de många gånger känna igen sig i varandras liv och personligheter. Detta kan vara en väldigt stark upplevelse. I stycket nedan presenteras de fem kategorier av egenskaper som omnämns i "Djävulsdansen", samt några av de kännetecknande egenskaper som ingår i respektive kategori (1).

“Förnekelsemönster

 1. Jag har problem med att veta vad jag känner.
 2. Jag ser inte verkligheten och lever på hoppet. Det betyder att jag förskönar verkligheten och väljer att lita på människor som sviker mig gång på gång.
 3. Jag stannar kvar hos en person trots att jag blir sårad av hen gång på gång.
 4. Jag förminskar vad jag egentligen känner.
 5. Jag ursäktar den andra med egenpåhittade fantasier som inte alls stämmer överens med verkligheten.

...

Anpassningsmönster

 1. Jag åsidosätter mina egna behov för att tillfredsställa andras.
 2. Jag lägger mycket energi på en annan människa och har nästan ingen över för mig själv.
 3. Jag är hyperkänslig för andra människors vibbar. Jag känner andra människors känslor innan de själva ens vet vad de känner. Jag tar också på mig andras känslor.//
 4. Jag ger upp min egen sanning, min egen upplevelse av en händelse och tar över den andres idéer och berättelse.
 5. Jag har svårt att stå upp för mina åsikter, mina behov och min vilja, i synnerhet om dessa krockar med min partners.//

...

Mönster av låg självkänsla

 1. Jag har svårt att fatta beslut.
 2. Jag vet inte vad jag har för behov eller vad jag vill.
 3. Jag dömer mig själv och skäms när jag inte levererar perfektion.
 4. Jag har svårt att erkänna när jag gör misstag.
 5. Jag kan inte ta kritik.
 6. Jag känner mig ofta värdelös och inte värd att älska.

...

Kontrollmönster

 1. Jag tror att andra människor inte riktigt kan ta hand om sig själva.//
 2. Jag försöker kontrollera andra människor genom att hota, manipulera, muta, gråta, ge råd, bli arg, vara hjälplös eller ge dem skuldkänslor.
 3. Jag försöker övertyga andra om vad de ska äta, dricka, ja till och med hur de ska känna.//
 4. Jag måste känna mig behövd i relationer. Mitt egenvärde baseras på att vara behövd. Skräcken att till exempel bli liggande sjuk, att reduceras till att själv behöva andra är stor.
 5. Jag glömmer saker både privat och på jobbet, eftersom jag är så upptagen med att kontrollera någon annan och därför är psykiskt slut.
 6. Jag känner mig ofta värdelös och inte värd att älska.

...

Undvikandemönster

 1. Jag kan bete mig på ett sätt som gör att andra avvisar och skambelägger mig. Till exempel kan jag när jag egentligen behöver tröst isolera mig eller bryskt avvisa människor som försöker hålla om mig.
 2. Jag är ofta väldigt dömande mot andra.//
 3. Jag visar emotionellt, psykiskt eller fysiskt avstånd för att hålla distans.
 4. Jag använder svävande och indirekt kommunikation för att undvika konflikter.
 5. Jag drar människor till mig, men när de kommer för nära så stöter jag bort dem.

..."

shadow-ornament

(1) Lundell, Sanna och Söderlund Ann, Djävulsdansen, Falun, Sverige, Tryck ScandBookAB, 2015, s. 27-33