Ansvar

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår ansvarsfriskrivningspolicy nedan, innan ni använder er av vår webbsida.

Denna ansvarsfriskrivningspolicy styr din användning av vår webbsida Medberoendeoasen; genom att använda vår webbsida så accepterar du denna ansvarsfriskrivningspolicy helt och fullt. Om du inte accepterar någon del av ansvarsfriskrivningspolicyn, använd då inte Medberoendeoasens webbsida. Vi har rätt att ändra denna ansvarsfriskrivningspolicy när vi vill. Du bör därför på regelbunden basis kontrollera om ändringar gjorts. Om du använder vår webbsida efter att vi har gjort ändringar, så antas det att du accepterar dessa ändringar oavsett om du är medveten om dessa ändringar eller ej.

All information på den här webbsidan är sammanställd efter bästa förmåga och finns där endast som allmän information. Även om vi gör vårt bästa för att hålla informationen uppdaterad och korrekt, så ger vi inga garantier av något slag, varken direkta eller underförstådda, om fullständigheten, lämpligheten, tillförlitligheten, riktigheten, exaktheten och tillgängligheten med avseende på Medberoendeoasens webbsida eller information, produkter, tjänster eller grafiska element som finns på webbsidan oavsett syfte. Om du på något sätt agerar utifrån information du fått på vår webbsida, de annonserade tjänsterna och/eller de annonserade produkterna, så är detta helt på din egen risk. Inte i något fall kan vi hållas ansvariga för förluster eller skador inkluderande följdskador och andra skador som skett på grund av förlust av data och/eller förlust av förtjänster som gjorts direkt med hjälp av eller i samband med vår webbsida. Beskrivningarna av och hänvisningar till produkter, tjänster och företag på Medberoendeoasens webbsida är bortom vår kontroll och ansvar.

Inkluderandet av länkar till andra webbsidor eller referenser till produkter eller tjänster via varumärke, tillverkare eller annat, innebär inte per automatik en rekommendation från oss. De utgör endast information om vad som finns tillgängligt på marknaden.

Ingenting på Medberoendeoasens webbsida utgör eller avses att utgöra råd av något slag. Om du behöver till exempel legalt, finansiellt, medicinskt eller något annat råd så bör du söka råd hos yrkesutövande inom aktuellt område.

Från Medberoendeoasens webbsida, kan du besöka andra webbsidor genom att klicka på länkar till dessa webbsidor. Även om vi strävar efter att endast erbjuda länkar till användbara och etiskt korrekta webbsidor, så har vi ingen kontroll över innehållet, tillgängligheten och beskaffenheterna av dessa webbsidor och länkar till andra webbsidor ska inte tolkas som rekommendationer till allt innehåll som kan hittas på dessa webbsidor. Observera att då du lämnar vår webbsida, så kan du komma till andra webbsidor som har andra sekretesspolicys, användarvillkor, ansvarsfriskrivningspolicy och avtal som är bortom vår kontroll.

Du får inte använda Medberoendeoasens webbsida på ett olagligt, kriminellt, eller skadligt sätt. Du får heller inte använda vår webbsida i samband med en olaglig, en kriminell, eller skadlig aktivitet eller med avsikt att begå ett brott, en olaglig eller skadlig handling.

Vi tar inget ansvar för om webbsidan tillfälligt inte är tillgänglig på grund av tekniska problem. Vi garanterar inte att funktionerna som finns tillgängliga på webbsidan alltid fungerar som de ska eller att de är felfria, att fel kommer korrigeras eller att servern som tillgängliggör webbsidan är fri från virus eller fel. Du godtar att det är ditt eget ansvar att implementera tillräckliga procedurer och viruskontroller (inkluderande anti-virus program och andra säkerhetskontroller) för att säkerställa att du får den noggrannhet och säkerhet i den information som du söker.

shadow-ornament