Samtal

I registret finns information om anhörigorganisationer som erbjuder någon typ av stödsamtal eller rådgivning. Vår ansvarsskrivningspolicy återfinns längst ner på webbsidan.

Dalarna

Anhöriga mot droger (Avesta)
En förening som erbjuder samtal, stöd och gemenskap till ALLA som har någon närstående i missbruk.

Gotland

Anhöriga mot droger 
En förening som erbjuder samtal, stöd och gemenskap till ALLA som har någon närstående i missbruk.

Stockholm

Anhöriga mot droger 
En förening som erbjuder samtal, stöd och gemenskap till ALLA som har någon närstående i missbruk.

Maskrosbarn
En barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar (13-18 år) som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Södermanland

Anhöriga mot droger (Nyköping-Oxelösund)
En förening som erbjuder samtal, stöd och gemenskap till ALLA som har någon närstående i missbruk.

Västmanland

Anhöriga mot droger (Västerås)
En förening som erbjuder samtal, stöd och gemenskap till ALLA som har någon närstående i missbruk.

Västra Götaland

Anhörigaföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende (Göteborg)
En ideell förening som erbjuder kostnadsfri hjälp till personer som lever nära eller känner någon som, är eller har varit, beroende av alkohol och/eller andra droger. 

Maskrosbarn (Göteborg)
En barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar (13-18 år) som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.