Definition

En term som ofta används för anhöriga till människor med beroenden är termen medberoende. Det finns ett flertal definitioner av denna term. En vanligt förekommande definition återfinns i boken “Flodhästen i vardagsrummet- om medberoende och om mötet med barnet inom oss” där författaren Tommy Hellsten beskriver medberoendet som följer (1):

“Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta den så att hon kan integrera den i sin personlighet, utan anpassar sig till den.”

Om man ska sammanfatta vad ett medberoende är och innebär så kan man beskriva det som ett tillstånd som kan drabba en anhörig till en människa med någon typ av beroende t.ex. en alkoholist eller en narkoman. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa den beroendesjuke. Den medberoende tappar kontakten med sig själv och sina egna behov. Allt kretsar till slut kring den beroendesjuke. Ju närmare relationen är till den beroendesjuke, desto lättare är det att glida in i ett medberoendeskap och risken finns att de anhöriga tar med sig medberoendebeteendet också i andra relationer.

shadow-ornament

(1) Hellsten, Tommy Flodhästen i vardagsrummet Om medberoende och om mötet med barnet inom oss Örebro, Sverige: Bokförlaget Cordia AB, 1998, Tryck: Fälth & Hässler, Smedjebacken 7:e pocketupplagan okt 2002, s. 53