Föreläsning om anhöriga

Under denna föreläsning berättar Susanna Alakoski, som är socionom och författare, om vikten av att lyfta fram anhörigas perspektiv och behov av hjälp och stöd. Susanna berättar utifrån egna och andras erfarenheter. Denna föreläsning blev inspelad den 16 november 2016 på Stockholmsmässan.Se följande länk för att lyssna till föreläsningen. Arrangören- Akademikerförbundet SSR.