Stödprogram

I registret nedan finns information om olika typer av stödprogram så som anhöriggrupper, lägerverksamheter med mera som olika anhörigorganisationer erbjuder. Vår ansvarsskrivningspolicy återfinns längst ner på webbsidan.

Rikstäckande stödprogram

Anhöriga mot droger- Anhörighelgkurs och samtal

Hela MänniskanGlömda barn”-programmet

Maskrosbarn- Stödperson via Skype och läger

Trygga Barnen- "Trygga Hjältar"-programmet

Gotland

Anhöriga mot droger- Stöd, samtal och medlemsträffar

Göteborg

Maskrosbarn- Torsdag@Maskrosbarn

Stockholm

Maskrosbarn- Torsdag@Maskrosbarn och Coachprogrammet

Trygga Barnen- "Trygg Hand"-programmet och aktivitetsgrupper