Professionella verksamheter

Med professionella verksamheter avses verksamheter där personalen, förutom teoretisk yrkesutbildning, också ofta har förvärvat erfarenheter från medberoendeproblematiken. I verksamheterna används utvärderade och etablerade metoder för att stötta de medberoende.  Bedömningen av vilka verksamheter som ska upptas på MedberoendeOasen, har baserats på  den information som MedberoendOasen har mottagit från respektive kund/annonsör.

shadow-ornament