Länkar

Nedan finns länkar till information som kan vara av intresse för anhöriga till människor med ett beroende.
Observera att vi på Medberoendeoasen inte tar ansvar för det material och den information som finns kopplad till länkarna.
 • Blandade länkar

  Alna (stöttar företag och organisationer då deras anställda har ett skadligt bruk av  t.ex. alkohol, läkemedel, spel, droger)
  Attention (en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD eller Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd)
  Barnrättsbyrån (erbjuder kunskap, råd, stöd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter i Stockholm)
  • BRIS (stöd för barn under 18 år, gratis jourlinje-ring 116 111)
  CAN (en ideell förening och nationellt kompetenscentrum som sprider kunskap för att minska skadorna av alkohol och droger)
  Drivkraften (en podcast som fokuserar vi på alla områden inom personlig utveckling, mental träning och hälsa)
  • Friskfri.se (för människor med ätstörningar och deras anhöriga)
  Föreningen Storasyster (för människor över 13 år som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp)
  • IOGT-NTO (svensk nykterhetsförening)
  • Junis (IOGT-NTOs Juniorförbund)
  • Killfrågor (chatt för ungdomar som identifierar sig som killar)
  • Livlinan (för unga som lever nära någon som mår psykiskt dåligt)
  • Länkarnas riksförbund (för människor med missbruksproblem, visst stöd till anhöriga)
  • Narcissism.se (tips på grupper som stöttar människor utsatta för fysisk misshandel, sexuella övergrepp, psykologiska trauman mm)
  NSPH.se (för anhöriga till människor med psykisk ohälsa)

  • Riddargatan 1 (en mottagning för människor med alkoholmissbruk, forskning bedrivs också)
  • 
  Rädda barnen (för barn och unga i utsatta livssituationer)
  • Shedo.se    (för människor med ätstörningar och självskadebeteende)
  Svenska kyrkans själavård (för människor som behöver någon typ av samtalsstöd)
  Självmordslinjen (för människor som har självmordstankar, gratis jourlinje- ring 90101)
  STAD  (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)
  Tjejzonen (för tjejer mellan 10 och 25 år som behöver någon att prata med)
  U-FOLD (ett forum för forskning om läkemedels- och drogberoende)
  Uppsala tjejjour (för tjejer som behöver stöd)
  • Verdandi (för människor med missbruksproblem, visst stöd till anhöriga)
  • 1000-möjligheter (för människor som lever i någon form av sexuell utsatthet-  i nära relationer, självskadar med sex, har sex mot ersättning eller utsätts för övergrepp på nätet)

   

shadow-ornament