Stödprogram

I listan nedan återfinns beskrivningar av de stödprogram som professionella verksamheter erbjuder anhöriga, så som anhörigprogram, anhöriggrupper med mera. Vår ansvarsskrivningspolicy återfinns längst ner på webbsidan.

Bona Via (Göteborg)
Bona Via är en föreningsdriven verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar åldern 7-20  år vars föräldrar dricker för mycket alkohol eller använder narkotika eller läkemedel.

Eleonoragruppen  (Linköping, Norrköping)
Eleonoragruppen erbjuder rådgivning och behandling om man själv eller en anhörig har drabbats av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld med mera.

Ersta Vändpunkten  (Stockholm)
Ersta Vändpunkten erbjuder professionella insatser som vänder sig till barn och vuxna som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger.