Du spelar roll!

”Spela roll”- kampanjen pågår mellan 13 februari och den 19 februari och tillägnas de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Fokus för kampanjen är förskolans personal, vilket är en verksamhet där pedagogerna i hög utsträckning har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Detta menar arrangörerna, gör att förskolans personal har stora möjligheter att upptäcka och se de här barnen. Förskolan spelar roll! 

Många av barnen som växer upp med en vuxen som dricker kommer att klara sig bra. De barn som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna.

Ett flertal events har arrangerats runt om i landet för att uppmärksamma denna vecka. Se följande länk för mer information.

Arrangörer är Blå Bandet | Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning | Ersta Vändpunkten | Hela Människan | JUNIS | Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland | Stockholms Läns Nykterhetsförbund | Stiftelsen Trygga barnen | Svenskar och Invandrade Mot Narkotika |.