MedberoendeOasen,
för snabbare hjälp till anhöriga!

Medberoendeoasen är den perfekta resurswebbsidan för anhöriga. I stället för att klicka runt på nätet och hitta info på olika web-sidor finner du oerhört mycket info på en och samma sida, inte bara om medberoende utan allt från föreläsare till anhörigorganisationer och terapeuter.

Åsa Jinder

Idag uppskattas det finnas cirka 2.5 miljoner anhöriga till beroendesjuka i Sverige (4). Några av de hälsoeffekter som ett anhörigskap kan ge upphov till är högre risk för depressioner, utmattningssyndrom, ångest, samt långvariga och ökade ohälsosamma stressnivåer, vilket i sin tur kan leda till stroke och hjärtinfarkter.

MedberoendeOasen har skapats för att hjälpa anhöriga att hitta stöd och hjälp snabbare! Här samlas all information på ett ställe. På MedberoendeOasen sammanställs följande information.

 • 1

  Information

  Information om hur anhöriga påverkas av den beroendesjukes beroende. Informationen kommer från ett flertal forskare, psykologer och terapeuter som jobbar med anhörigfrågor.

 • 2

  Bryta sig fri

  Tips på hur man som anhörig kan hitta en väg till ett sundare liv och bryta sig fri från destruktiva mönster.

 • 3

  Resurser

  Resurser för anhöriga så som t.ex. ett on-line register med terapeuter som har fördjupad kunskap inom anhörigproblematiken.

shadow-ornament

Du kan läsa om min egen resa här.

Med önskan om en nyttig läsning,

Mikaela Svanberg Åkesson,
grundaren av MedberoendeOasen

Observera att vi på MedberoendeOasen överlåter åt läsarna att själva avgöra vilka stödgrupper, terapeuter, samt länkar med mera som kan vara till nytta för respektive individ. Vi kan inte gå i god för någon av de utomstående kontakter som listas här. Vårt ansvar begränsas till de kontakter som tas med MedberoendeOasens egna medarbetare. Av egen erfarenhet vet vi dock att flera av de verktyg som presenteras kan vara till hjälp i arbetet med att frigöra sig från ett medberoende.

(1) Whitfield, Charles L., Healing The Child Within Deerfield Beach, Florida, USA: Publisher Health Communications, Inc., 1989, s. 30
(2) http://helamanniskan.se/hbs/stodgrupper/ 23 mars 2017
(3) http://www.livinglifefully.com/responsibility.htm Ken Keyes Jr., The Power of Unconditional Love 4 november 2015
(4) Lundell, Sanna och Söderlund, Ann, Djävulsdansen, Falun, Sverige, Tryck ScandBookAB, 2015, s. 36