Kunskap och insikt

Grundläggande för att en anhörig till en människa med beroendeproblem ska börja må bättre är att den anhörige lär sig om hur beroendeproblemen kan påverka deras liv. Till hjälp finns många böcker och artiklar som beskriver och diskuterar sambanden. För mer tips om var sådan kunskap finns att inhämta, gå gärna till huvudrubriken "Var finns stöd?" för att där få tips om anhörigorganisationers stödprogram, professionella verksamheters stödprogram, böcker, föreläsningar, terapeuter, tolvstegsprogram, och andra resurser.

Att införskaffa information om hur ett beroendeproblem kan påverka en anhörig generellt sett, räcker dock inte. Den anhörige måste också själv lära sig hur just han/hon påverkats och präglats av beroendeproblemen i hans/hennes närhet. Svårigheten att acceptera allvaret i den beroendesjukes problem kan vara betydande och det kan ta tid innan den anhörige vågar se verkligheten som den är.

Då detta steg väl tas, kommer nedtryckt oro upp till ytan och den anhörige blir tvungen att inse allvaret i den beroendesjukes och sin egen situation. Med denna kunskap kommer också en annan insikt som den anhörige bör bejaka. Den anhörige bör inse att det inte är han/hon som kan rädda den beroendesjuke. Det kan endast den beroendesjuke göra själv. Den anhöriges ansvar ligger i att börja reda upp sitt eget liv och sätta det i fokus.

Att ta kommando och bestämma i vilken riktning ens eget liv ska gå i, är nödvändigt för att den anhörige ska börja må bättre. I så väl tolvstegsprogram, som i terapeuters rum används Sinnesrobönen(2) som ett mantra för att ingjuta denna nya kunskap i de anhöriga. Sinnesrobönen lyder;

"Gud giv mig Sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan Och förstånd att inse skillnaden."

shadow-ornament

(1) Lundell, Sanna och Söderlund Ann, Djävulsdansen, Falun, Sverige, Tryck ScandBookAB, 2015, s. 97
(2) http://www.aa12-steg.se/aa12-steg.se/sinnesro.htm 4 november 2015