Att bryta sig fri

Kunskap och insikt

Inhämtning av kunskap och insikter om hur man som anhörig påverkas av den beroendesjukes missbruk.

Terapi

Terapi med en terapeut med specialistkunskap inom medberoendeproblematiken.

Självhjälp

Den medberoende bör göra självhjälpsövningar för att öva in nya hälsosammare beteenden.

Speglingsmöjligheter

Att spegla sig i andra anhörigas livsöden och upplevelser.

shadow-ornament

(1) http://www.livinglifefully.com/responsibility.htm Ken Keyes Jr., The Power of Unconditional Love 4 november 2015