Terapeuter

Registret nedan är just nu under konstruktion. Här återfinns kontaktinformation till terapeuter med specialistkunskap inom medboerendeskapets område, samt terapimottagningar med denna typ av terapeuter. Uppgifterna är fördelade länsvis.
Vår ansvarsskrivningspolicy återfinns längst ner på webbsidan.

Rikstäckande

Västra Götaland

Bona Via (Göteborg)

shadow-ornament

(1) Hellsten, Tommy Barn av livet: Resan till vuxenlivet och dess ansvar Helsingfors, Finland: Församlingsförbundets Förlags Ab, Örebro, Sverige: Bokförlaget Cordia AB, 1995, Tryck: MediaPrint Uddevalla AB, 6:e upplagan 2004 s.12