Terapi

För att den anhörige ska börja må bättre krävs det att han/hon undersöker sitt förflutna och sina mönster för att förstå varför han/hon hamnat där han/hon är idag. När den anhörige går tillbaka in i minnenas allé är det viktigt att han/hon har en guide och en terapeut som kan ge det stöd som behövs.

Terapeuten behöver bidra med kunskap om vad som händer med en person rent psykologiskt och emotionellt sett när en person lever i eller växer upp i en beroendesjuks närhet. För att se en lista av terapeuter som har specialistkunskap inom medberoendeskapsområdet, gå till följande sida.

shadow-ornament

(1) Hellsten, Tommy Barn av livet: Resan till vuxenlivet och dess ansvar Helsingfors, Finland: Församlingsförbundets Förlags Ab, Örebro, Sverige: Bokförlaget Cordia AB, 1995, Tryck: MediaPrint Uddevalla AB, 6:e upplagan 2004 s.12