Böcker

Listan nedan med rekommendationer på böcker tar upp flera olika områden som kan vara av intresse då man är anhörig och behöver hitta en väg till läkning.

 • "Andra sidan väggen. En berättelse om livsval, drivkrafter och vägen" av Helena von Hofsten

  En berättelse där författaren berättade om hur hon gick in väggen och hennes väg tillbaka.

 • "Anhörig" av Katerina Janouch

  Författaren berättar om vanmakten i att leva med en älskad som missbrukar. En insiktsfull och vägledande roman om en medberoendes kamp mot alkoholens demoner.

 • "Arbetsmanual för anhöriga till personer med missbruk och beroende" av Carina Bång

  Detta är en självhjälpsmanual för anhöriga som drabbas av någon annan persons missbruk och beroende. Boken och övningarna fokuserar på den anhörige och dennes välbefinnande.

 • "Barn av livet" av Tommy Hellsten

  Boken är skriven till människor som förlorat kontakten med sitt inre barn på grund av att de vuxit upp i ett hem där alkoholism, arbetsnarkomani, mentalsjukdomar, trångsynt religiositet, incest med mera härjat.

 • "Bli min mamma igen" av Åsa Jinder

  Åsa Jinder berättar om sin barndom då hon växte upp med en mamma som var alkoholist, om skilsmässan och om hur hennes liv sedan utvecklade sig. 

 • "Boken om ilska Om den konstruktiva vreden och dess positiva effekter" av Theodore Isaac Rubin

  Här belyses de negativa effekter som det kan ha på en människa att stänga inne ilska och inte tillåta sig själv att känna den. Dr. Rubin talar om hur vrede är en lika grundläggande och nödvändig känsla som törst och hunger.

 • "Botten upp" av Lena Holve

  Författaren beskriver hur det är att leva i närheten av alkoholproblem. 2/3  av texten finns utlagd på internet.

 • "Bränn inte ut dig" av Barbro Bronsberg och Nina Vestlund

  En bok som kategoriserats som en stöd- och inspirationsbok för utbrända, trötta och utarbetade och deras anhöriga. 12 steg till ett bättre liv presenteras.

 • "Den medberoendes guide till de tolv stegen" av Melody Beattie

  Detta är uppföljaren till Melody Beatties första bok ”Bli fri från ditt medberoende”. I boken fokuserar hon på hur återhämtningsprogrammen fungerar i praktiken. 

 • "Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identititet" av Alice Miller

  Författaren beskriver hur barn i tidig ålder uppfattar föräldrarnas behov och förväntningar och anpassar sig efter dem. Barnet lär sig förtränga de icke önskvärda känslorna, vilket resulterar i sjukdomssymptom senare i livet; fysiska så väl som psykiska.

 • "Din är dagen" översatt av Svenska rådet för alkhol- och beroendefrågor

  Här ges exempel på dagliga reflektioner, som riktar sig speciellt till anhöriga till beroendesjuka.

 • "Djävulsdansen" av Sanna Lundell och Ann Söderlund

  Författarna tar upp sina egna erfarenheter av medberoendeskapet och ger vägledning och verktyg för att ta sig ur det. Boken föregicks av en serie på SVT1 under hösten 2014, av och med författarna.

 • "Double duty" av Claudia Black (riktar sig till Vuxna barn)

  En bok som ska vägleda vuxna barn till alkoholister ur ett medberoendeskap.

 • "Du är viktig! Till dig som är anhörig till en person med alkohol- eller narkotikaproblem" av Carina Bång

  En bok som handlar om de svårigheter man kan stöta på då man lever nära någon som långsamt förstör sitt liv genom ett beroende av något slag. Boken har ett särskilt fokus på föräldrar till ungdomar med alkohol- och drogproblematik, men kan vara hjälpsam för alla som lever nära någon med beroendeproblem. I boken hittar läsaren kunskap, intervjuer och egna reflektionsövningar för att hjälpa anhöriga att hantera smärtsamma känslor och tankar, samt att besvara några av de frågor som anhöriga så ofta vill ha svar på.
 • "Energitjuvar - i familjen, i relationen och på jobbet" av Ingalill Roos

  Energitjuvar- människor som inte lyssnar på andra människor, som kränker andra och tar energi utan att ge eller ger endast marginellt tillbaka. En bok som lär oss identifiera energitjuvar i vår omgivning och som lär oss att hitta ett sunt förhållningssätt till dessa människor.

 • "Feeding the empty heart Adult Children and Compulsive Eating" av Barbara McFarland and Tyeis Baker-Baumann

  Författaren förklarar varför många vuxna barn till alkoholister har ätstörningar. Boken tar upp effektiva behandlingar och beskriver hur man kan ta sig ur dessa problem.

 • "Flodhästen i Vardagsrummet. Om medberoende och om mötet med barnet inom oss" av Tommy Hellsten

  Ett ofta använt uttryck i psykoterapins värld är att i ett hem där alkoholismen/arbetsnarkomanin/trångsynt religiositet/våld härjar, finns det “en flodhäst i vardagsrummet”. Boken handlar om de som lever i den här typen av hem och den beskriver hur människorna insjuknar i ett medberoendeskap och vilka konsekvenser detta har för dem.

 • "Flodhästen på arbetsplatsen" av Tommy Hellsten

  Boken ger en vägledning för människor att identifiera vilka roller de tar på sig i sina liv och på arbetsplatsen. Tommy Hellsten beskriver hur rollerna grundar sig i överlevnadsstrategier och beteendemönster som vi utvecklat från barndomen.

 • "Från skam till självrespekt" av Marta Cullberg Weston

  Marta Cullberg Weston beskriver hur människor som lider av negativa självbilder har en underliggande skambild som saboterar deras självbilder. Boken beskriver skammens olika ansikten och hur man kan hantera dessa känslor på ett konstruktivt sätt.

 • "Healing the child within Discovery and recovery for adult children of dysfunctional families" av Charles L. Whitfield M.D.

  En bok som handlar om hur vi kan förlora kontakten med barnet inom oss vid trauman och förluster. Genom att återfå kontakten med vårt inre barn kan vi bättre läka våra sår från barndomen och finna lycka.

 • "Healthy parenting. An empowering guide for adult children" av Janet G. Wotitz, ED.D.

  I boken jämför den framstående terapeuten Janet Woititz vad som händer i en hälsosam familj och en familj som är ohälsosam eller dysfunktionell. Hon visar på hur vår barndom påverkar sättet som vi uppfostrar våra barn och vad vi kan göra för att ge våra barn en bättre uppfostran och barndom.

 • "Hjälpa andra- stjälpa sig själv" av Carmen Renee Berry

  Författaren beskriver hur olika personer kan fastna i en roll där de ger och ger till andra och till slut riskerar att bränna ut sig.

 • "It will never happen to me" av Claudia Black

  En bok som förklarar hur barn från familjer med alkoholproblem utvecklar olika roller och hur denna bakgrund och dessa egenskaper sedan orsakar problem för dem då de blir vuxna.  Boken ger också tips på hur de kan bryta de negativa beteendemönster som de bär med sig från barndomen.

 • "Jag i fokus! För ungdomar drabbade av alkohol och andra droger i familjen" av Carina Bång och Olivia Trygg

  En bok som riktar sig till barn och ungdomar som har växt upp i eller befinner sig i, en familj med beroendeproblematik. Bokens syfte är att agera som en handbok för att hitta en väg till att må bättre och i boken ger författarna tips på hur man kan förändra sin situation.
 • "Kvinnor som tänker för mycket- om destruktiva tankemönster och hur du tar dig ur dem" av Susana Nolen-Hoeksema

  Författaren definierar ordet “hypertänkande” som ett fruktlöst ältande av negativa känslor. Författaren behandlar vad hon betecknar som hypertänkande – att fruktlöst älta negativa känslor, idéer och upplevelser. Mekanismerna bakom ältandet beskrivs och verktyg ges för att bryta sig fri från dessa destruktiva tankemönster.

 • "Kvinnor som älskar för mycket" av Robin Norwood

  Här beskrivs ett psykologiskt mönster som gör att vissa kvinnor tvångsmässigt faller för och går in i relationer med män som på olika sätt gör dem illa. Författaren Robin Norwood ger råd och tips om åtgärder man kan vidta för att bryta sig fri från dessa beteenden.

 • "Kvinnors vrede" av Harriet G. Lerner

  I boken beskriver författaren hur kvinnor många gånger har svårt att visa ilska. Hon beskriver också orsakerna bakom detta reaktionsmönster. Författaren tar också upp olika strategier som kvinnor kan använda för att frigöra sig från dessa mönster och hitta konstruktiva sätt att hävda sina behov och önskemål.

 • "Leva utan rädsla lev, utan ursäkter och älska utan ånger" av Rhonda Britten

  Boken handlar om att våga se sin rädsla i vitögat och om hur man kan omvandla den till en positiv kraft. Boken ger verktyg till läsaren för att våga vara sig själva och leva mer i nuet.

 • "Lifeskills for Adult Children" av Janet Geringer Woititz, Ed.D. och Alan Garner, M.A.

  En bok som är tillägnad vuxna barn till alkoholister och ger dem instrument att sätta sundare gränser, lära sig lyssna till sig själva och att slutligen få ett lyckligare liv.

 • "Medmänniskor" av Stefan Einhorn

  Stefan Einhorns bok tar upp berättelser där olika aspekter av medmänsklighet och kärleksfulla relationer fångas upp. Hans bok ger oss en möjlighet att fundera över våra egna förhållningssätt till andra människor så som anhöriga, vänner eller främlingar.

 • "Medmänniskan. Om att sätta gränser, undvika utbrändhet och må bra i en pressad tid" av Tommy Hellsten

  Här beskrivs mötet med andra människor och mötet med sig själv. Tommy Hellsten tar bland annat upp skuld, skam, död, sund själviskhet, samt hur man undviker att bli utbränd.

 • "Narcissism" av Bo Sigrell

  Bo Sigrell tar upp myten om Eko och Narkissos, samt hur ordet narcissism har utvecklats och vilka betydelser som ordet fått utifrån ett psykodynamiskt perspektiv.

 • "Paths to recovery Al-Anon’s Steps, Traditions, and Concepts" av Al-Anon Family Groups

  En bok som beskriver Al-Anons 12 stegsmetod, traditionerna och begreppen. En bok som använts flitigt av många anhöriga och medberoende för att praktiskt göra de tolv stegen .

 • "Perfect Daughters Adult Daughters of Alcoholics" av Robert J. Ackerman, Ph. D.

  Dr. Ackerman upptäckte i sin forskning att många döttrar till alkoholister tog på sig rollen som ”fröken duktig”. Denna bok handlar om dessa döttrars likheter med varandra och tips ges på hur de kan komma ur de skadliga beteenden som de tagit till sig.

 • "Recovery: A guide for adult children" av Herbert L. Gravitz and Julie D. Bowden

  Här belyses hemligheter, rädslor, och förhoppningar som många vuxna barn till alkoholister har då de försöker hitta ett sundare förhållningssätt till sin beroendesjuke anhörige. 

 • "Res dig! - Läk ditt medberoende" av Madeleien Swartz

  Boken beskriver de sår och konsekvenser som uppstår hos dem som lever med eller har vuxit upp med missbruk i familjen. Den ger också verktyg för hur den medberoende kan lägga sitt pussel och förstå sig själv och därmed komma ur sitt medberoende. ”Res dig” visar vägen för hur du kan läka ditt medberoende genom medvetenhet, handling och utveckling och den visar vägen till försoning och förlåtelse och hur det är möjligt att gå vidare trots djupa sår och trasiga relationer.

 • "Rött och vitt om skam och skamlöshet" av Else-Britt Kjellqvist

  Else-Britt Kjellqvist, som är författare och psykoanalytiker, utforskar i denna bok skammens natur. Hon tar också upp skammen som drivkraft till skapande och narcissismens utveckling.

 • "Självkänsla på djupet" av Marta Cullberg Weston

  Marta Cullberg Weston tar här upp begreppet “det inre barnet”. Hon berättar att om man har ett inre barn som inte blivit sett eller som blivit skambelagt, kan detta göra att man är sårbar för speciella situationer och reaktioner från andra människor och därför reagerar oproportionerligt i vissa situationer. I boken ger hon tips och övningar på hur man kan befria sig från en negativ självkänsla, som annars kan spela en avgörande roll i våra liv.

 • "Släpp kontrollen-vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser" av Carina Bång

  En bok som handlar om hur det är att leva som anhörig till någon som har ett beroende. Boken vänder sig till anhöriga, och yrkesverksamma som möter anhöriga till personer med missbruksproblematik, i sitt arbete. Läsaren får ta del av kunskap, intervjuer och reflektionsövningar. Bokens syfte är att hjälpa läsaren att uppnå en bättre livskvalitet, oavsett vilka val missbrukaren gör.

 • "Starka kvinnors längtan efter starka män" av Maja Storch

  En bok som handlar om dagens starka kvinna som är aktiv, välutbildad och framgångsrik och som längtar efter ett tryggt förhållande med en jämbördig partner. Om kvinnan omedvetet har hamnat i saboterande gamla mönster, kan hon få problem med kärlekslivet. Maja Storch, som är både författare och psykolog, tar upp orsakerna till detta dilemma och ger tips på vad man kan göra för att få ett fungerande samliv.

 • "Svinlängorna" av Susanna Alakoski

  Denna bok handlar om Leena, som har två bästa vänner. Åse är nästan den enda som Leena känner som inte har en pappa som super, men hennes mamma brukar istället bli full så det jämnar ut sig. Leenas kompis, Riitta, hennes pappa är full nästan varje dag.

  Svinlängorna beskriver på ett skakande sätt hur Leenas och hennes kompisars liv går mellan skenbar ordning och fullkomligt kaos.

 • "The ACOA’s Guide to Raising Healthy Children A parenting handbook for adult children of alcoholics" av Dr. Jim Mastrich with Bill Birnes

  En bok som ger föräldraskapstips till vuxna barn till alkoholister om de blivit föräldrar. Tipsen handlar om hur de ska uppfostra sina egna barn, så att cykeln av alkoholism bryts.

 • "The Complete ACOA Sourcebook Adult Children of Alcoholics at Home, at Work and in Love" av Janet Geringer Woititz, Ed.D.

  Tre tidigare böcker av Dr. Woititz har samlats i den här boken. Boken tar upp symptomen som vuxna barn till alkoholister kämpar med och den ger tips om hur de ska må bättre.

 • "The 12 Steps for Adult Children" av ACA

  Här ges vuxna barn till beroendesjuka verktyg att må bättre.

 • "Varulvsvalsen-en bok om medberoende" av Lars Söderling

  Dr Söderling tar här upp medberoendets orsaker, konsekvenser,  samt hur man bryter den onda cirkel som ett destruktivt medberoende kan innebära. I boken skriver Dr. Söderling följande:
  ”Varulven är en man (eller en kvinna) som ibland förvandlas till varg under inflytande av magiska krafter. Det onda och det goda i samma varelse. När han bjuder upp till dans får man akta sig.”

 • "Vi har ju hemligheter i den här familjen" av Therése Eriksson

  En självbiografi som handlar om hur det är att växa upp med en mamma som är alkoholist och manodepressiv. Therése berättar hur hon klarade sig genom de tuffa barndomsåren och till slut hittade en väg till läkning. Therése är en av grundarna till Maskrosbarn, en barnrättsorganisation som stödjer barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

 • "Vuxna barn till alkoholister" av Janet Geringer Woititz

  En bok som handlar om de 13 egenskaper, som enligt författaren, är gemensamma för barn som vuxit upp i en alkoholistfamilj.


(1) Lundell, Sanna och Söderlund Ann, Djävulsdansen, Falun, Sverige, Tryck ScandBookAB, 2015, s. 97