Tolvstegsprogram

 • ACA (för vuxna barn till dysfunktionella familjer)

  Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella  familjer – är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att alla har vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra dysfunktionella förhållanden. ACA är politiskt och religiöst obundet, det vill säga de är inte bundet till någon sekt, politiskt parti, eller institution. Vidare så engagerar de sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Organisationen är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. ACA håller i möten runt om i Sverige där deltagarna arbetar med de ”tolv stegen” för att tillfriskna från effekterna av sina uppväxter.

  För mer information se deras webbsida.


 • Al-Anon (för anhöriga till alkoholister)

  Al-Anon familjegrupper riktar sig till anhöriga och vänner till alkoholister. Al-Anon är politiskt och religiöst obundet, det vill säga organisationen har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution. Al-Anon deltar inte heller i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Organisationen anordnar möten runt om i hela Sverige och att närvara vid ett möte är gratis. Under mötena praktiseras de ”tolv stegen” för att stötta deltagarna i sitt tillfrisknande från sitt medberoende.

  För mer information och för att kontakta organisationen, gå in på följande webbsida.


 • Co-Anon (för anhöriga till alkohol- och drogberoende)

  Co-Anon

  Co-Anon består av familj, partners, släktingar och vänner vars liv har påverkats negativt  av en närstående persons beroende. Grupperna träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter, styrka och hopp med varandra. Genom att praktisera de 12 stegen för tillfrisknande lär de sig att koncentrera sig på det som de själva kan förändra – de själva. För mer information om detta, gå till organisationens webbsida.


 • CoDA (för anhöriga till beroendesjuka)

  Co-Dependents Anonymous (CoDA) är en gemenskap av män och kvinnor vars gemensamma syfte är att utveckla sunda relationer. CoDA erbjuder möten bland annat runt om i Stockholm.

  För mer information om dessa, gå till organisationens webbsida.


 • Nar-Anon (för anhöriga till drogmissbrukare)

  Denna grupp riktar sig till anhöriga och vänner som är oroliga för att någon som står dem nära, använder eller har använt droger. Nar-Anons program för tillfrisknande är lånat av Anonyma Narkomaner, och på mötena används Nar-Anons ”tolv steg”, ”tolv traditioner” och ”tolv koncept”.

  För att lära dig mer om denna organisation gå till webbsidan, ring organisationen på 0706 – 00 16 29 eller skicka ett email till nar-anon.sekreterare@hotmail.com.


shadow-ornament