Presentation av anhörigorganisationer

Anhörigorganisationer är betydelsefulla resurser för den anhöriga då människorna som arbetar för dessa organisationer, många gånger besitter kunskap inom medberoendeområdet förankrad i egna erfarenheter. Här finns en presentation av verksamheter som gratis erbjuder olika typer av stöd till människor som har en närstående med en beroendeproblematik.


 • Alkoholhjälpen

  Alkoholhjälpen vänder sig till dig som någon gång har funderat på om du dricker för mycket och till dig som oroar dig för någon annans drickande. Alkoholhjälpen är en helt kostnadsfri tjänst som drivs av Beroendecentrum Stockholm på uppdrag av socialdepartementet. Om du har frågor eller funderingar om Alkoholhjälpen så kan du kontakta organisationen via info@alkoholhjalpen.se. De har också ett twitter och ett facebookkonto.

  Läs mer om Alkholhjälpen på deras webbsida.


 • Alkohollinjen

  Alkohollinjen kan man kontakta om man vill prata om sitt eget eller någon nära anhörigs alkoholvanor. Du kan ringa anonymt och samtalet är kostnadsfritt. Telefonnumret är  020-84 44 48.

  Läs mer på deras webbsida.


 • Anhöriga Mot Droger (AMD)

  Föreningen finns i olika kommuner runt om i Sverige, bland annat i Järfälla, och i Nyköping. I varje lokalförening finns en eller flera rådgivare som efter tidsbeställning tar emot oroliga föräldrar eller andra anhöriga för enskilda samtal. Rådgivningen inom AMD är gratis, men vid fortsatta stödsamtal vill de helst att den sökande blir medlem i föreningen. Förutom rådgivning erbjuder föreningen också utbildning till skolor och föräldragrupper och kurser för anhöriga.

  För mer information gå till organisationens webbsida eller skicka ett e-mail till riks@anhorigamotdroger.se


 • Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

  En ideell förening som erbjuder kostnadsfri hjälp till personer som lever nära eller känner någon som är eller har varit, beroende av alkohol och/eller andra droger.

  Hit kan man gratis ringa, mejla eller komma på besök och delta i anhöriggrupper. Grupperna träffas en gång i veckan för att under handledning följa ett temaprogram. Föreningen har lokaler i Göteborg.

  För mer information gå till föreningens webbsida, ring föreningen på 031-24 48 06 eller skicka ett e-mail till info@anhorigforeningen.se.


 • Anhörigstödet

  En webbsida som tagits fram av Riddargatan 1 ,”Mottagningen för alkohol och hälsa”, med utvecklingsmedel från SKL, ”Sveriges kommuner och landsting”. På Anhörigstödet kan man hitta berättelser från anhöriga till beroendesjuka, ett forum för att via webben prata med andra anhöriga, samt få tips på vart man kan vända dig för att få hjälp och svar på vanligt förekommande frågor.

  För mer information gå till följande webbsida.


 • Drugsmart

  Drugsmart är en webbsida om alkohol och andra droger och den riktar sig speciellt till unga mellan 13 och 19 år. Det finns faktasidor, en frågelåda, ungas egna berättelser, chatt, bloggar, interaktiva verktyg och man kan få stöd och rådgivning via e-mail.

  Läs mer på följande webbsida.


 • Hela människan

  En ideell organisation vars öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatta situationer. Glömda barn kallas Hela Människans verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som växer upp i familjer med någon typ av dysfunktion. Organisationen driver olika kurser för att utbilda och stötta anhöriga till beroendesjuka och de driver också kurser för långtidssjukskrivna människor som vill förändra sina liv.

  Förutom detta har de också ett café i Tumba, Riagården, och de driver second hand butiker där de erbjuder arbetsträningsmöjligheter för människor med psykiskt nedsatta funktioner.

  Läs mer om Hela Människans verksamheter på deras webbsida.


 • Maskrosbarn

  En barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar (13-18 år) som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. De erbjuder olika typer av stöd, t.ex. via chatt, email, stödperson på internet, stödsamtal och läger på skolov. De föreläser även för elever på skolor och för professionella som arbetar med barn och ungdomar. För att kontakta organisationen skicka ett e-mail till kontakt@maskrosbarn.org.

  Läs mer om Maskrosbarn på deras webbsida.


 • Spelberoende

  Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Förbundet har lokalkontor i ett flertal svenska städer och där anordnas bland annat möten för anhöriga.

  För mer information, gå till deras webbsida.


 • Stödlinjen

  Stödlinjen riktar sig till spelare och deras anhöriga. Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning (Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet) på uppdrag av Socialdepartementet.

  Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning över telefon på telefonnummer 020 – 81 91 00, chatt och e-mail. På Stödlinjens hemsida finns ett gratis självtest och självhjälpsprogram. Läs mer på deras webbsida.


 • Trygga barnen

  Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, unga och anhöriga i familjer med beroendeproblematik. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

  Stiftelsen erbjuder stöd året om via en jourtelefon (070 – 47 77 910), e-mail, samt chatt.
  För medberoende unga som inte bor i Stockholmsområdet erbjuder stiftelsen också Trygga hjältar. I 18 olika kommuner landet runt finns det Trygga hjältar som gör sitt bästa för att hjälpa unga medberoende att komma i kontakt med rätt stöd på sina orter. Om du vill ha kontakt med en Trygg Hjälte mejla till: tryggahjaltar@tryggabarnen.org.
  För unga medberoende i Stockholmsområdet erbjuder stiftelsen personliga möten med terapeuter i Stockholm med omnejd och de anordnar också workshops. De har även öppet hus en gång i veckan, samt organiserar Trygga högtider som unga medberoende kan närvara vid och så kallade aktivitetsgrupper de kan delta i. Dessa grupper är självhjälpsgrupper som leds av personer som idag mår bra, men som har vuxit upp i familjer med missbruksproblem.
  Programmet Trygg Hand erbjuder barn, som är medberoende, stödträffar med en ung vuxen som själv vuxit upp i en familj med missbruk eller psykisk ohälsa men som idag mår bra. Tillsammans med sin Trygg Hand kan den medberoende göra saker som han/hon tycker om, till exempel; fika, gå en promenad, bowla eller bara prata. En Trygg Hand kan även följa med på möten hos socialtjänsten med mera.

  För mer information gå till deras webbsida, ring 070-47 77 910 eller skriv ett e-mail till kontakt@tryggabarnen.org.

 • Trygga Vuxna

  Trygga Vuxna hjälper vuxna anhöriga till beroendesjuka att komma i kontakt med terapeuter, läkare och advokater. De erbjuder vuxna anhöriga stöd och rådgivning så att de kan förändra sin egen livssituation.  Vidare erbjuder Trygga Vuxna också utbildningar som kan vara ett första steg i en anhörigs förändringsarbete. För att kunna bli en Trygg Vuxen, anser Trygga Vuxna att man först måste ta hand om sig själv.  Det är aldrig fel eller för sent att söka hjälp.

  Trygga Vuxna arbetar också ut mot näringslivet och håller bland annat föreläsningar om en hälsosam arbetsmiljö. De är också med och stöttar olika aktörer inom näringslivet i deras utvecklande av alkohol- och drogpolicys.

  Trygga Vuxna erbjuder stödtelefon 24 timmar om dygnet varje dag i veckan, email stöd, individuell terapi, gruppverksamhet och kunskap om beroendesjukdomar och hur det påverkar individen, anhöriga och företagen.

  För att läsa mer om Trygga Vuxna, vänligen gå till följande länk.

shadow-ornament