Ett glömt barn

”Missbruk är en sjukdom som inte bara drabbar den som missbrukar utan även alla som finns runt omkring. Att vara barn i en familj där missbruk förekommer är att se men inte själv bli sedd. Det går fort att lära sig att hålla tyst om det som sker. Att inte känna. Att inte prata. Att bli ett glömt barn.”

Detta citat, som är taget från Hela Människans webbsida, belyser så bra hur det är för de som växer upp i en familj med en beroendesjuk anhörig. Vi på MedberoendeOasen vill gärna uppmuntra alla glömda barn att våga ta steget och söka stöd och hjälp. Det finns hjälp att få och trots att vägen till läkning tycks vara lång och besvärlig, så är det värt det. För den som vågar och orkar väntar ju i slutändan ett bättre liv.