Välkomna till MedberoendeOasens webbsida!

MedberoendeOasens webbsida är skapad för att hjälpa Dig som anhörig till en missbrukare/beroendesjuk att må bättre och hitta en väg till läkning.

Att ta kommando och bestämma i vilken riktning ens eget liv ska gå i, är nödvändigt för att du som anhörig ska börja må bättre. I så väl tolvstegsprogram, som i terapeuters rum används Sinnesrobönen(1) som ett mantra för att ingjuta denna nya kunskap i de anhöriga. Sinnesrobönen lyder;

”Gud giv mig Sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan Och förstånd att inse skillnaden.”