Du är här: Hem / Anhörigorganisationer / Stödprogram / Rikstäckande stödprogram-Hela Människan

Rikstäckande stödprogram

  • Hela Människan

    Stödprogram:  ”Glömda barn” är ett begrepp som Hela Människan använder inom de verksamheter som finns till för att ge stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med dysfunktion. När det i familjen finns missbruk, våld, kriminalitet, psykisk ohälsa, uppslitande skilsmässa med mera, då kommer barnen lätt i skymundan. De blir glömda och  deras behov tillgodoses inte.
    Om Hela MänniskanHela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Hela Människan arbetar tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring. På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen, utbildning, samt annan form av stödverksamhet. De lokala enheterna arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna, samt våldsutsatta kvinnor. Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.
    Pris: Gratis
    Kontaktinformation: Läs mer om Hela Människans verksamheter, samt de lokala utbuden på deras webbsida