Du är här: Hem / Föreläsningar / Ersta Vändpunktens föreläsningar

Ersta Vändpunktens föreläsningar

  • Ersta Vändpunkten

    Föreläsningsinformation: Ersta Vändpunkten erbjuder olika former av föreläsningar på området anhöriga till alkohol- och drogberoende. De har mångårig erfarenhet av att träffa både vuxna och barn som har delat med sig av hur det kan vara att leva i en familj med beroende och de har också mångåriga kunskaper i att bedriva grupper för anhöriga. Beroende på sammanhanget så kan föreläsningens längd och innehåll anpassas. Vidare så kan föreläsningen vara fristående eller som en del i en utbildning.
    Datum och plats: Kontakta Ersta Vändpunkten. Se längre ner för kontaktinformation.
    Om Ersta Vändpunkten: Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk. Här är du som anhörig i centrum! Vändpunkten erbjuder flera olika former av insatser: pedagogiska program i grupp för olika åldrar, familjesamtal, enskild psykoterapi, sommarläger och rådgivning och krisstöd via telefon och besök på Vändpunkten. Samhället behöver en mottagning där personer som lever med eller har vuxit upp med missbruk kan få professionell hjälp. En mottagning som inte är organiserad kring missbruk, utan kring den anhöriges behov. Därför finns Ersta vändpunkten och vändpunkten finns där för anhöriga i olika skeden i livet, som barn, tonåring, ung vuxen, förälder och senare i livet som vuxen.
    Kontaktinformation: För mer information gå till följande webbsida, ring  08-714 62 16 eller skicka ett e-mail till vandpunkten@erstadiakoni.se.