Du är här: Hem / Professionella verksamheter/ Stödprogram / Stödprogram Stockholm-Ersta Vändpunkten

Stödprogram Stockholm

 • Ersta Vändpunkten

  Anhörigprogram:
  1) Barn
  I vändpunktens barnprogram träffas barn som växer upp i familjer med pågående missbruk eller i familjer där det tidigare funnits missbruk. Här får barnen veta att det inte är ensamma om sina upplevelser vilket ger stöd och skapar möjlighet till förändring.
  Ersta Vändpunktens program för barn arbetar med grupper indelade efter ålder, 4-6 år, 7-9 år samt 10-12 år. 10-12 år indelas barnen i pojk- och flickgrupper. Barngrupperna för 4-6- åringar har 9 gruppträffar, 1 timme/gång och dessa äger rum tidig förmiddag. För barn 7-9 år, samt barn 10-12 år erbjuds 15 gruppträffar, 1,5 timmar/gång och dessa äger rum sen eftermiddag.
  2) Tonårsprogram
  Tonårsprogrammet förmedlar ny och positiv kunskap genom föreläsningar, filmer, berättelser, lekar, övningar och samtal. Tonåringen får möjlighet att upptäcka att han eller hon inte är ensam med sin erfarenheter. Deltagaren får bearbeta att det inte är deras fel att någon i familjen dricker för mycket alkohol eller tar droger. Genom att stärka självkänslan, öva sig att sätta gränser och utbyta tankar och känslor med andra är målet att programmet också ska vara drog-förebyggande. Tonårsprogrammet inkluderar 15 gruppträffar, 2 timmar/gång och programmet äger rum kvällstid.
  3) Unga Vuxna
  Unga Vuxna programmet vänder sig till dig som har någon i din närhet som dricker eller drogar. Programmet är öppet för dig mellan 17-25 år och som tycker att du på något sätt påverkas av någon annans drickande eller drogande. Syftet med programmet är att du ska få träffa andra som har liknande upplevelser i sin familj eller omgivning, få kunskap om alkoholens /drogens konsekvenser för närstående och att bli medveten om din egen roll i familjen. I program får du kunskap genom föreläsningar, övningar och samtal med andra gruppdeltagare. Programmet innehåller 12 träffar, 2,5 timmar/gång och träffarna äger rum kvällstid eller i vissa fall på helgerna.
  4) Föräldraprogrammet
  Föräldraprogrammet vänder sig till föräldrar eller vårdnadshavare som har sitt barn i något av Ersta Vändpunktens program. På träffarna förmedlas kunskap om det kemiska beroendets inverkan på barnen i familjen och föräldrarna får möjlighet att byta erfarenheter. Det sker i form av lektioner, videofilm, övningar och gruppsamtal. Programmet inkluderar 10 gruppträffar, 1,5 timmar/gång och detta programmet äger rum sen eftermiddagstid.
  5) Vuxenprogrammet
  Vuxenprogrammet vänder sig till anhöriga och närstående från 18 års ålder och uppåt. Programmet är öppet för alla som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger. Programmen är för dig som är till exempel make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän, arbetskamrat med flera. Målsättningen är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar, videofilmer och litteratur samt genom samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation. Programmet inkluderar 15 sammankomster, 3 timmar/gång  och programmen äger rum vanligen kvällstid. Daggrupper kan förekomma.
  6) Familjeintervention
  Familjeintervention är ett arbetssätt/en metod som har utvecklats för att främja barnens välbefinnande. Denna metod kan användas när någon i familjen är beroende av alkohol eller andra droger. Familjeintervention är inte terapi eller behandling utan ett antal samtal/möten mellan föräldrar och barn som är ledda av professionella. Syftet med samtalen/mötena är att barnen ska få berätta om sina upplevelser, få information och möjlighet att ställa frågor till sina föräldrar och att föräldrarna ska få stöd i att prata med varandra och barnen om beroendet. Föräldrar kan tycka att det är svårt att prata med barnen om det som sker när någon i familjen är alkohol- och drogberoende. Hur mycket ska man säga och hur ska man säga det, är vanliga funderingar. Mycket som sker i samband med alkohol- och drogberoende är obegripligt för barnen. Att få prata om beroendet i familjen är avlastande och en skyddande faktor för barn.
  Hur går en familjeintervention till?
  En familjeintervention innehåller 7-8 träffar, efter att ett första bedömningssamtal skett. Först träffar ledarna föräldrarna, sedan träffar de barnen och efter det träffas alla tillsammans. Slutligen har ledarna en uppföljningsträff med föräldrarna.
  Pris:
  1) Barnprogrammet: 4-6-åringarnas program, 950 kronor för en vårdnadshavare och ett barn. En förälder deltar i en föräldragrupp under samma tid som barngruppen. För övriga barnprogram är kostnaden 1500 kronor och en deltagare i föräldraprogrammet ingår i avgiften. Föräldraprogrammet löper parallellt med barnprogrammet. För ytterligare barn eller vårdnadshavare tillkommer en kostnad på 950 kronor.
  2) Tonårsprogrammet: 1.500 kronor, en deltagare i föräldraprogrammet ingår i avgiften. Ytterligare personer i samma kurs: 950 kronor /person.
  3) Unga Vuxna programmet: 950 kronor
  4) Föräldraprogrammet: 1500 kronor (ingår i avgiften för barn-/eller tonårsprogrammet.)
  5) Vuxenprogrammet: 9500 kronor
  6) Familjeintervention: 1500:- för alla träffarna. Projektet bedrivs med stöd från Allmänna Arvsfonden, Fördel barn.
  Anmälan: För att anmäla dig själv eller ditt barn, gå till följande webbsida.
  Om Ersta Vändpunkten: Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk. Här är du som anhörig i centrum! Vändpunkten erbjuder flera olika former av insatser: pedagogiska program i grupp för olika åldrar, familjesamtal, enskild psykoterapi, sommarläger och rådgivning och krisstöd via telefon och besök på Vändpunkten. Samhället behöver en mottagning där personer som lever med eller har vuxit upp med missbruk kan få professionell hjälp. En mottagning som inte är organiserad kring missbruk, utan kring den anhöriges behov. Därför finns Ersta vändpunkten och vändpunkten finns där för anhöriga i olika skeden i livet, som barn, tonåring, ung vuxen, förälder och senare i livet som vuxen.
  Kontaktinformation: För mer information gå till följande webbsida, ring  08-714 62 16 eller skicka ett e-mail till vandpunkten@erstadiakoni.se.