Du är här: Hem / Föreläsningar / AMD:s föreläsningar

AMD:s föreläsningar

 • Anhöriga mot droger (AMD)

  Föreläsningsinformation:  AMD erbjuder föreläsningar för skolor. Föreningen anser att kunskap är makt  och ju mer en person vet om droger desto bättre är det. Personalen inom AMD har av erfarenhet också lärt sig att frågan inte är om en ungdom någon gång i livet stöter på droger utan när han eller hon kommer att göra det. Så god är tillgången på droger att risken är stor för att så blir fallet. Därför erbjuder AMD skolor information om droger och om AMD:s verksamhet. De berättar det de kan i ämnet på ett föräldramöte på kvällstid och svarar på alla de frågor vuxna har. De kan också komma på dagtid med ett helt annat upplägg för att prata med barnen eller ungdomarna i skolan. AMDs förhoppning är att lärarna också är med vid dessa tillfällen så att de kan följa upp samtalen med barnen under lektionstid, men att även föräldrarna fortsätter samtalet med sina barn hemma vid köksbordet. Från årskurs 6 då barnen är 12 år och uppåt t o m gymnasiet tycker AMD det är lämpligt med en droginformation från AMD. De börjar med att prata om tobak, alkohol och lite om narkotika till de yngre barnen och fyller sedan på med mera ju äldre barnen blir. Samtidigt berättar de också om sina egna erfarenheter som anhöriga till missbrukare. På så sätt får alla en åldersanpassad information från en erfaren person som själv upplevt detta med missbruk på nära håll och som vet hur det påverkar alla i missbrukarens närhet.
  Många tror att man väcker den björn som sover om man för tidigt börjar prata med barn om alkohol och andra droger. Det tror inte AMD! AMD tror att det även för barn och ungdomar gäller att ju mer man vet om detta, desto bättre är det.
  Plats: För information om hur man bokar en föreläsning, kontakta Lena Larsson, vice förbundsordförande. Se kontaktinformation nedan.
  Om AMD: Denna förening har kontor i olika kommuner runt om i Sverige, bland annat i Järfälla, Nyköping, och i Södertälje. I varje lokalförening finns en eller flera rådgivare som efter tidsbeställning tar emot oroliga föräldrar eller andra anhöriga för enskilda samtal i föreningslokalen. Rådgivningen inom AMD är gratis, men vid fortsatta stödsamtal vill de helst att den sökande blir medlem i föreningen. Förutom rådgivning erbjuder föreningen också utbildning till skolor och föräldragrupper och kurser för anhöriga. För mer information gå till organisationens webbsida eller skicka ett e-mail till riks@anhorigamotdroger.se.
  Kontaktinformation: För att få veta mer om AMD, gå till webbsidan eller kontakta Lena Larsson, vice förbundsordförande, på lena.larsson.ll@tele2.se. Man kan också ring Lena Larsson på telefonnummer 0738-329287.