Medberoendetestet

Organisationen ” Adult Children of Alcoholics” har sammanställt en lista kallad ”laundry list”(1). I den återfinns ett antal frågor som man bedömer kan visa på ett eventuellt medberoende. Besvarar man flera av frågorna med ja, bör man således fundera över sin situation och försöka klargöra om man hamnat i ett medberoende. Listan har anpassats för att också inkludera till exempel syskon och partners till missbrukare.

 • Är du rädd för auktoriteter?
 • Söker du ständigt efter bekräftelse och har i denna process förlorat dig själv?
 • Har du svårt för att ta kritik och är du rädd för arga personer?
 • Har du själv utvecklat tvångsmässiga beteenden så som att träna för mycket, äta för mycket, äta för lite, arbeta för mycket, spela för mycket med mera?
 • Går du in i kärleks- respektive vänskapsrelationer där du är den starke och ska ta hand om den andre/andra och helst rädda honom/henne?
 • Har du en överutvecklad förmåga att ta ansvar för alla och allt?
 • Är det lättare för dig att vara oroad över andra än att fokusera på dig själv?
 • Får du dåligt samvete när du står upp för dig själv istället för att låta de andra få sin vilja igenom?
 • Är du beroende av spänning i ditt liv?
 • Känner du dig lugn i krissituationer och kan hantera dessa situationer bättre än de flesta?
 • Älskar du bara de du kan rädda och tycka synd om?
 • Trycker du ner dina egna känslor och har du svårt att urskilja dem?
 • Dömer du dig själv utan förbarmande?
 • Har du en extremt låg självkänsla?
 • Är du livrädd för att bli övergiven och ensam? Gör detta att du många gånger håller dig kvar i förhållanden oavsett hur mycket smärta de orsakar dig?
 • Är du en person som reagerar hellre än agerar?
 • Har du svårt att sätta gränser för dig själv?
 • Ger du till andra utan att förvänta dig något tillbaka?
 • När du går in i ett rum, läser du då per automatik av stämningen i rummet och anpassar dig efter denna?
 • Tycker du inte om förändringar?
 • Är det viktigt för dig att ha kontroll?
 • Känner du dig annorlunda än alla andra?
 • Har du börjat dra dig undan vänner och familj?
 • Är ilska svårt att för dig att uttrycka för att du är rädd för att bli lämnad?
 • Kommer du på dig själv med att hitta på ursäkter för din missbrukande släktings/väns/partners beteende?
 • Ger dig din missbrukande släkting/vän/partner löften som ständigt bryts?
shadow-ornament